Dnes je štvrtok | 16. júl 2020 | čas: 02:11 | Dnes má meniny Drahomír, Zajtra Bohuslav

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

VÝDAJ STRAVY:
pondelok - piatok
12:00 - 14:30 hod.

 Číslo účtu na úhradu stravného: SK57 8180 0000 0070 0021 4254

Odhlásenie sa z obeda: na tel.čísle: 055/6746268 ( do 08:00 hod. príslušného dňa ).

Aktuálny jedálny listok

 

Aktuálne finančné pásma pre stravníkov

Na základe listu zo dňa 8.12.2011 Úradu Košického samosprávneho kraja Vám
oznamujeme aktuálne finančné pásma na nákup potravín podľa vekových
kategórii stravného, ktoré platia v zmysle §140 zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní.

Stravné pre kategórie žiakov 15-18/19 rokov je 1,26 EUR za jeden obed.
Na základe rozhodnutia riaditeľa školy č. 1/2019 výška režijných nákladov na jeden obed je 0,30 EUR.

Cena obeda celkom: 1,56 EUR.

Možnosť diétneho stravovania v Košiciach:
- ŠJ pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice - diéta bezlepková
- ŠJ pri Športovom gymnáziu, Trieda SNP 104, Košice - diéta bezlepková, diéta bezlepková s intoleranciou na mliečnu bielkovinu.

Mgr. Michal Potoma
riaditeľ školy