Dnes je pondelok | 25. september 2017 | čas: 09:50 | Dnes má meniny Vladislav, Zajtra Edita

Obchodná akadémia Polárna 1, KošiceSGS ISO 9001

študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Základné údaje o štúdiu:

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: denná

Podmienky prijatia na štúdium: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, Monitor 9

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška

 

 

Profilové predmety:

- slovenský jazyk a cudzí jazyk ( možnosť voliť anglický, nemecký, ruský)

- jazyková odborná príprava,

- geografia cestovného ruchu,

- ekonomika podniku cestovného ruchu,

- manažment a marketing podniku cestovného ruchu,

- hotelierstvo a kongresové služby,

- animácia v cestovnom ruchu,

- sprievodcovské služby a iné.

 

 

Od 2. ročníka si žiaci môžu vyberať odborné predmety z ponuky voliteľných predmetov.

Možnosť zvoliť si maďarský jazyk ako tretí cudzí jazyk v rámci voliteľných predmetov.

 

Odborná prax v podnikoch cestovného ruchu (cestovné kancelárie, informačné kancelárie, hotely a pod.) sa realizuje v 2., 3. a 4. ročníku štúdia.

 

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

- vykonáva manažérske a ekonomické činnosti v podnikoch cestovného ruchu - v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, v turistických a informačných centrách, v hoteloch, v kúpeľných a rekreačných zariadeniach,

- pracovník v úradoch samosprávy na úseku cestovného ruchu, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj,

- samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, v sprievodcovskej činnosti, agroturistike.

 

Možnosti ďalšieho štúdia:

- študijné odbory na vysokých školách so zameraním na cestovný ruch, manažment, ekonomiku podniku a iné.