Dnes je nedeľa | 14. február 2016 | čas: 13:27 | Dnes má meniny Valentín, Zajtra Pravoslav

Obchodná akadémia Polárna 1, KošiceSGS ISO 9001

Oznamy

Námietky k Protokolu o výsledku kontroly NKÚ

Na základe správy, ktorú rozposlal NKÚ slovenským médiám, vydáva škola nasledujúce stanovisko: Obchodná akadémia sa nestotožňuje so závermi kontroly NKÚ. Nesúhlasí s kontrolnými zisteniami v protokole, považuje vyhodnotenie podaných námietok za nedostatočné a závery NKÚ za riadne neodôvodnené. Tlačová správa NKÚ nevychádza z Protokolu o výsledku kontroly NKÚ, keď napr. konštatuje nepotrebnosť právnych služieb, čo sa v celom protokole vôbec neuvádza, rovnako ako porušenie finančnej disciplíny pri používaní telefónov a podobne. Námietky ku kontrolným zisteniam v plnom znení sú zverejnené na webovej stránke školy a sú k dispozícii na oboznámenie sa. O ďalších právnych krokoch, ktoré škola podnikne na ochranu svojho dobrého mena, budeme informovať.

Vzorové vypisovanie prihlášok na vysokú školu

Riaditeľské voľno - 8.1.2016

PARTNERI VO VZDELÁVANÍ

                                                          Slovenský plynárenský priemysel

       ÚČTUJEME V PROGRAME OMEGA OD SPOLOČNOSTI KROS, a.s.

LKW

Štatistický úrad Slovenskej republiky

     

Projekty školy

   Projekt COMENIUS Biomasa  

 

Z našej fotogalérie