Dnes je sobota | 24. október 2020 | čas: 07:25 | Dnes má meniny Kvetoslava, Zajtra Aurel

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

študijný odbor animátor voľného času

 

7662 M animátor voľného času

 

Základné údaje o štúdiu:

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: denná

Podmienky prijatia na štúdium: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, Monitor 9

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška

 

Profilové predmety:

- slovenský jazyk a cudzí jazyk ( možnosť voliť anglický, nemecký, ruský)

- jazyková odborná príprava,

- animačné činnosti,

- pedagogika, psychológia,

- dejiny a manažment kultúry,

- služby cestovného ruchu,

- hospodárska geografia a iné.

 

Od 2. ročníka si žiaci môžu vyberať z ponuky voliteľných predmetov - dramatická výchova, hra na hudobný nástroj, pohybová kultúra, výtvarné techniky, fotografovanie a video, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, tvorivá dramatika.

Možnosť zvoliť si maďarský jazyk ako tretí cudzí jazyk v rámci voliteľných predmetov.

 

Odborná prax v podnikoch cestovného ruchu sa realizuje v 2., 3. a 4. ročníku štúdia.

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

  • organizátor a koordinátor činností a aktivít v dovolenkových a rekreačných strediskách v rámci cestovného ruchu, detských táboroch,

  • animátor, delegát a sprievodca v cestovných kanceláriách,

  • koordinátor a poradca v ubytovacích zariadeniach pri organizovaní aktivít pre hotelových hostí a v zábavných parkoch,

  • pracovník v oblasti voľnočasových aktivít vo verejnej správe a samospráve.

 

Možnosti ďalšieho štúdia:

- študijné odbory na vysokých školách so zameraním na cestovný ruch a manažment kultúry.

 

Kto je to animátor?

Animácia v súvislosti s voľným časom znamená jeho aktívne oživovanie – animácia v cestovnom ruchu znamená rozveseľovanie, zábavu turistov, či hostí zariadení cestovného ruchu, o ktorú sa stará animátor alebo početnejší tím animátorov.

Animátori sú teda špecialisti na prácu s ľuďmi vo voľnom čase a pre turistov organizujú bohatý kultúrny a športový animačný program.

Čo je náplňou práce animátora?

Pracovná pozícia animátora zahŕňa kombináciu viacerých činností, ale možná je aj špecializácia len na určitú oblasť z nasledovných:

  • športový animátor (organizuje športové aktivity),

  • detský animátor (organizátor programu pre deti),

  • tanečný animátor ( zodpovedný za prípravu tanečných aktivít),

  • hudobný animátor ( zodpovedný za výber hudby, organizáciu diskoték) a pod.

Prečo sa stať animátorom?

Toto povolanie poskytuje možnosť spojiť prácu so zábavou. Animátor môže spoznávať nové krajiny a nemusí sa natrvalo viazať na jedno miesto. Spoznáva pri svojej práci množstvo zaujímavých ľudí, nadväzuje nové kontakty a viditeľne si zdokonaľuje svoje jazykové znalosti.

Animátori pracujú často v prekrásnom prírodnom prostredí, kde iní ľudia môžu „len“ dovolenkovať.