Dnes je utorok | 16. apríl 2024 | čas: 11:51 | Dnes má meniny Dana, Danica, Zajtra Rudolf

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

2 %

Vážení rodičia,
ďakujeme Vám za ochotu podporiť činnosť rodičovského združenia na našej škole formou venovania 2% z dane v predchádzajúcom roku. Aj tento rok budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok našich detí na štúdium, športové aktivity a záujmovú činnosť. Ak sa chcete pridať, prispejte 2% vašej dane z príjmu.

V prípade, že ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa do 15. 02. 2023 o vystavenie tlačiva ,,Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého vyplníte tlačivo ,, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

Formulár ,,Potvrdenia“ aj ,,Vyhlásenia“ nájdete na webe školy:
- vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2022
- potvrdenie o zaplatení dane.

Obe vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať do 29. 04. 2023 hospodárke školy,  
prípadne do 30. 04. 2022 na daňovom úrade podľa miesta bydliska.

SZČO a právnické osoby podávajú daňové priznanie priamo na daňový úrad do 31. 03. 2023
uvedú v kolónke Údaje prijímateľovi:
IČO: 51275872
Obchodné meno: OZ Polárka – Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii.

Ďakujeme Vám, že sa touto cestou podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity vašich detí.

Rada RZ pri OA, Polárna 1, Košice