Dnes je utorok | 16. apríl 2024 | čas: 12:22 | Dnes má meniny Dana, Danica, Zajtra Rudolf

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

ERASMUS+ 2021-2027

Čo je Erasmus+?
 
Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Dobrou správou je významné navýšenie rozpočtu nového programu Erasmus+. Ten sa pre programové obdobie 2021 - 2027 zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur, ktoré predstavujú príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.
 
Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.
 
Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu
 
Erasmus+ sa zameriava na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytuje príležitosti pre žiakov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy budovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi a vytvárať tak úzke väzby medzi OVP a svetom práce. Cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť a skvalitniť nadobudnuté zručnosti pre život jednotlivcov a prispievať ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.