Dnes je sobota | 2. december 2023 | čas: 03:26 | Dnes má meniny Bibiána, Zajtra Oldrich

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

VÝCHOVNÝ PORADCA

Výchovná poradkyňa: RNDr. Darina Badáňová

Výchovný poradca je základným odborno – poradenským článkom systému výchovného poradenstva.

Výchovný poradca je:

 • ochranca a poradca vo výchove a v profesionálnej orientácii
 • metodik a koordinátor výchovy v škole a ako aj poradca rodičov a ostatnej verejnosti

Pracovná náplň VP: 

 • motivuje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
 • informuje a pomáha žiakom a rodičom pri voľbe štúdia, povolania,
 • triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so žiakmi,
 • spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
 • zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít,
 • poskytuje odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc,
 • koordinuje výchovný proces v škole,
 • na pedagogických radách informuje o výchovno – poradenských aktivitách a opatreniach,
 • vedie kabinet výchovného poradenstva,
 • aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach.

Konzultačné hodiny: streda 10.45 hod – 12.15 hod
- slúžia na poskytovanie poradenského a metodického servisu študentom, rodičom ale aj kolegom. Väčšinou ide o individuálne konzultácie so žiakmi 3. a 4. ročníka, v oblasti výberu voliteľných predmetov, kariérneho poradenstva, o možnostiach štúdia na vysokých školách v SR a riešenia problémov žiakov so ŠVVP.

Ponuky škôl a zamestnávateľov:

Prešovská univerzita, Fakulta športu, viac.., viac.., viac.