Dnes je sobota | 21. september 2019 | čas: 07:10 | Dnes má meniny Matúš, Zajtra Móric

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

VÝCHOVNÝ PORADCA

Výchovná poradkyňa: RNDr. Darina Badáňová

Výchovný poradca je základným odborno – poradenským článkom systému výchovného poradenstva.

Výchovný poradca je:

 • ochranca a poradca vo výchove a v profesionálnej orientácii
 • metodik a koordinátor výchovy v škole a ako aj poradca rodičov a ostatnej verejnosti

Pracovná náplň VP: 

 • motivuje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
 • informuje a pomáha žiakom a rodičom pri voľbe štúdia, povolania,
 • triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so žiakmi,
 • spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
 • zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít,
 • poskytuje odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc,
 • koordinuje výchovný proces v škole,
 • na pedagogických radách informuje o výchovno – poradenských aktivitách a opatreniach,
 • vedie kabinet výchovného poradenstva,
 • aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach.

Konzultačné hodiny: streda 10.45 hod – 12.15 hod
- slúžia na poskytovanie poradenského a metodického servisu študentom, rodičom ale aj kolegom. Väčšinou ide o individuálne konzultácie so žiakmi 3. a 4. ročníka, v oblasti výberu voliteľných predmetov, kariérneho poradenstva, o možnostiach štúdia na vysokých školách v SR a riešenia problémov žiakov so ŠVVP.

Ponuky škôl:

DOD na AKADÉMII PZ V Bratislave dňa 20. decembra 2016 o 09:30. ..Viac

DOD FF UPJŠ Košice

DOD na UPJŠ Košice

UMB Banská Bystrica

VIA University College

DOD na Prešovskej univerzite. Viac..  Viac..