Dnes je štvrtok | 22. august 2019 | čas: 09:54 | Dnes má meniny Tichomír, Zajtra Filip

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

VEDENIE ŠKOLY A PEDAGÓGOVIA

 

Vedenie školy

Mgr. Michal Potoma riaditeľ školy
Mgr. Eva POLÁKOVÁ zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
Ing. Eva IVANČOVÁ zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti

 

Predmetové komisie         

Mgr. Eva Poláková vedúca  PK všeobecno-vzdelávacích predmetov
Ing. Vladimír GOLIAN vedúci PK cudzích jazykov
Ing. Ivona DRENČÁKOVÁ vedúca PK odborných teoretických predmetov
   

 

Pedagógovia

 

RNDr.

Badáňová

Darina

PVP

darina.badanova@polarka.sk

 vých. poradca

Ing.

Dorčák

Ladislav

PVP, TOV

ladislav.dorcak@polarka.sk 

 

Ing.

Drenčáková

Ivona

TOV

ivona.drencakova@polarka.sk 

tr. uč. IV. B

Ing.

Gallová

Anna

POV, TOV

anna.gallova@polarka.sk 

tr. uč. III. B 

Ing.

Géciová

Soňa

POV

sona.geciova@polarka.sk

tr. uč. III. A 

Ing.

Golian

Vladimír

CUJ

vladimir.golian@polarka.sk

 

Mgr.

Gregová

Eva

POV, SVP

eva.gregova@polarka.sk

 tr. uč. II. B

Mgr.

Kurinciová

Zuzana

CUJ

zuzana.kurinciova@polarka.sk

 

Mgr.

Poláková

Eva

CUJ

eva.polakova@polarka.sk

 

Mgr.

Potoma

Michal

POV

michal.potoma@polarka.sk

riaditeľ školy 

Ing.

Procenko

Valerij

POV

valerij.procenko@polarka.sk 

 

Mgr.

Sermešová

Marta

SVP

marta.sermesova@polarka.sk

 

Mgr.

Šipošová

Dagmar

SVP

dagmar.siposova@polarka.sk

tr. uč. I. A, koordinátor PVDZ, EV 

Ing.

Šipošová

Dana

POV

dana.siposova@polarka.sk

 

Ing.

Velčeková

Mária

CUJ

maria.velcekova@polarka.sk