Dnes je pondelok | 4. marec 2024 | čas: 21:18 | Dnes má meniny Kazimír, Zajtra Fridrich

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

 

03. september 2019

Dnes, 03.09.2019, žiaci našej školy v slávnostnej atmosfére priestorov Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou prevzali ocenenie vojvodu z Edinburghu!

Srdečne blahoželáme!

 

 09.-11. november 2016

V dňoch 9.11-11.11. 2016 sa cvičné firmy našej obchodnej akadémie Polaryby, s.r.o. a Handiaid, s.r.o. zúčastnili 19. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. V konkurencii 65 cvičných firiem zo Slovenska, Rakúska, Rumunska a Českej republiky sa naše cvičné firmy nestratili. Cvičná firma Polaryby, s.r.o. v zložení Viktória Stoyka, Martina Buričová, Slávka Cihanová a Klaudia Macková sa umiestnila v celkovom bodovom hodnotení na krásnom 5. mieste a v kategórii „Imidž stánku cvičnej firmy„ sa umiestnila na 2. mieste. K úspechu blahoželáme.

 25. november 2015

Naša firma Aromata s. r. o. sa dňa 25. novembra 2015 zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností a cvičných firiem na SSOŠ Postupimská 37 v Košiciach.  Veľtrhu sa zúčastnilo 8 cvičných firiem a študentských spoločností a súťažilo sa v kategóriách :

  • „Najlepší stánok“
  • „Najlepší katalóg“
  • „Najlepšia prezentácia“

 V konkurencii ďalších dobre pripravených súperov sa nám podarilo získať 2. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“. Našu firmu úspešne reprezentovali študentky z III. B triedy – Veronika Harasztiová, Katarína Horváthová a Eva Vargová.

Cvičná firma Evil Art Tattoo, s. r. o.  sa dňa 25. novembra 2015 zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností a cvičných firiem na SSOŠ Postupimská 37 v Košiciach. Súťažilo sa v kategóriách :

  • „Najlepší stánok“
  • „Najlepší katalóg“
  • „Najlepšia prezentácia“

Naša cvičná firma sa umiestnila v kategórii „Najlepší katalóg“ na 1.mieste. Firmu reprezentovali žiačky III. C Lenka Kundriková , Nikola Baloghová, Michaela Vlčejová  a Barbora Šurkalová.

september 2018-19

Prezentácia projektu ERASMUS + 2019

 

 21. – 22. október 2015

Cvičné firmy našej školy sa v dňoch 21. a 22. októbra 2015 zúčastnili 13. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach. Veľtrhu sa zúčastnilo 21 cvičných firiem zo Slovenska, Česka a Poľska. Našu školu reprezentovali cvičné firmy Aromata, s. r. o. a Evil Art Tatto, s. r. o. V konkurencii ďalších dobre pripravených súperov a štyroch kategóriach sa podarilo cvičnej firme Aromata, s. r. o. získať 1. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“. Cvičnú firmu Aromata, s. r. o. reprezentovali študentky z III. B triedy – Veronika Harasztiová, Katarína Horváthová, Eva Vargová a z III . A triedy – Sandra Mitická. Srdečne blahoželáme!

  

 

 

 10. – 11. marec 2015

V dňoch 10. – 11. marca 2015 sa v Spojenej škole Slanická osada pri Námestove uskutočnilo celoslovenské kolo 49. ročníka Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.  Poslaním tejto súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé odborno-prakické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky a vytvárať u nich trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií, upevňovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a prispievať k rozvoju ich tvorivého myslenia, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, umožňovať učiteľom SŠ spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a vytvárať podmienky k ďalšej úspešnej reprezentácií Slovenska na majstrovstvách sveta. Víťazi majú možnosť zúčastniť sa medzinárodného kola 50. kongresu INTERSTENO, ktoré sa v tomto roku koná v Maďarsku, v Budapešti. Cieľom súťaže je pripraviť budúcich absolventov stredných odborných škôl uplatniť sa na trhu práce. Súťaž v spracovaní informácií na počítači je pokladaná za neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých stredných školách a pripisuje sa jej veľký význam. Súťažiaci žiaci si overujú zručnosti, návyky a schopnosti, ktoré nadobudli počas štúdia a súťaž zároveň motivuje žiakov k tvorivosti, samostatnosti a zodpovednosti. Súťaž sa konala v troch súťažných disciplínach: 1. odpis textu na počítači, 2. úprava textu na počítači a 3. wordprocessing. Celoštátnej súťaže sa zúčastnili žiaci zo všetkých krajov SR.

Našu školu na tejto súťaži reprezentovala žiačka III. C triedy Monika Tomková v kategórii odpis textu na počítači.

 

10. február 2015

   

13. máj 2014

SOŠ obchodu a služieb Michalovce v spolupráci s odborom školstva a odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK pripravili prvý ročník krajskej súťaže žiakov v oblasti cestovného ruchu HONBA ZA POKLADMI REGIÓNOV. Tím OA Polárna obsadil prvé miesto  .

 

    

02. december 2011

V dňoch 9.11.2011 – 10.11.2011 sa uskutočnil 9. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Košiciach. Veľtrhu sa zúčastnilo 30 cvičných firiem. V takejto konkurencii sa podarilo našej žiačke Kristíne Uhrinovej získať krásne I. miesto v kategórii najlepšia reprezentantka cvičnej firmy POLARPRESS, s.r.o. Srdečne blahoželáme! 

 

02. december 2011 

30.11.2011 – 1.12. 2011 sa uskutočnil  v Bratislave 14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.veľtrh cvičných firiem. Za účasti 86 cvičných firiem zo 6 krajín – Fínsko, Rakúsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko sa našej cvičnej firme POLARPRESS, s.r.o. podarilo obsadiť krásne II. miesto v kategórii najlepšia elektronická prezentácia. Srdečne blahoželáme!